اطلاعات شخصی
خانم آقا
بله خیر
avatar
انتخاب عکستغییرحذف
سوابق
مهارت های فردی
word Excel PowerPoint Internet
عالی خوب ضعیف عالی خوب ضعیف عالی خوب ضعیف عالی خوب ضعیف
نام دوره نام موسسه مدت دوره سرفصل های آموزشی
عالی خوب ضعیف
انگلیسی
ترکی
روسی
عربی
اطلاعات تکمیلی
خیر بله
بله خیر
خیر بله
صلاحدید مدیریت
انتخاب فایلتغییر حذف
اینجانب با تکمیل این فرم تقاضای خویش را جهت اشتغال اعلام داشته و صحت مراتب فوق را تعهد نموده و اظهار میدارم در صورت اثبات خلاف آن در مقابل هرگونه تصمیم شرکت هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته باشم.